Опрема за производство

 

Машини за штанцање, офорт, полирање и обложување со инјектирање и емајл, како и машина за автоматско боење - полнење

 Производна опрема