Значка

Ние сме професионални производители на значки во Кина и добавувачи на кинески значки со 22-годишно искуство. Значката е уред или додаток, честопати содржи ознаки на организација, кои се претставени или прикажани за да укажат на некаков подвиг на услуга, посебно достигнување, симбол на авторитет доделен со давање заклетва (на пр., полиција и пожарникар), знак за легитимно вработување или студентски статус, или како едноставно средство за идентификација. Тие исто така се користат во рекламирање, публицитет и за цели на брендирање. Полициските значки датираат од средновековните времиња кога витезите носеле грб што ја претставува нивната верност и лојалност.

Значки можат да бидат направени од метал, пластика, кожа, текстил, гума итн., а најчесто се прикачуваат на облека, чанти, обувки, возила, домашна електрична опрема итн. да се закачи со лепење, пеглање, шиење или апликација.

Значки станаа високо колекционерски: во ОК, на пример, Кругот на собирачи на значки постои од 1980 година.